Sasha18

189 tekstów – auto­rem jest Sasha18.

Szki­cem wol­ności oddychała. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 kwietnia 2012, 20:16

Po­budził mnie do życia, jak po­ran­na moc­na ka­wa - lecz nie wy­paro­wał, tak szyb­ko, jak kofeina. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 maja 2011, 11:45

Bo to, że upa­damy - nie oz­nacza, że się poddajemy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 lutego 2011, 15:54

Nasze życie, co­raz częściej bo­gate jest w skazy. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 stycznia 2011, 18:19

Le­piej być ra­sową pros­ty­tutką, niż by­le jaką dziwką. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 grudnia 2010, 17:00

A ja słucham, choć te­go nie widać. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 grudnia 2010, 23:00

Na­piszę ci mały liścik miłos­ny, byś mógł poszydzić z moich uczuć … uwierz mi będzie lżej, a Two­je su­mienie i tak, będzie obciążone! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 grudnia 2010, 22:17

Cza­sem zwykły sen ruj­nu­je nasze życie, bo po­kazu­je coś, co jest niereal­ne, niemożli­we w reali­zac­ji, lecz my upar­cie w to wie­rzy­my - za­razem burząc swój światopogląd. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 grudnia 2010, 15:12

Wiesz, że jej nie kochasz, ale nie chcesz jej zos­ta­wiać, bo dob­rze Ci z nią w łóżku ...
Ro­man­tyczność XXI wieku. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 grudnia 2010, 15:22

Roz­widle­nie dróg, a po­tem to py­tanie, czy będąc osob­no pójdziemy tą samą ścieżką ... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 listopada 2010, 11:20
Sasha18

....

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sasha18

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność